Pearl Lam Galleries

Zanele Muholi
Isisa, 2021
Acyclic on canvas
152.4 x 122 cmKünstler zur ART COLOGNE


Jana Benitez / Kwang Young Chun / Leonardo Drew / Golnaz Fathi / Dale Frank / Gonkar Gyatso / Tae-Ho Kim / Tschang-Yeul Kim / Tainbing Li / Antony Micallef / Tao Pang / Peter Peri / Gatot Pujiarto / Yufen Qin / Deshu Qin / Ri Ren / Carlos Rolón / Yinka Shonibare CBE / Dongping Su / Xiaobai Su / John Young / Huan Zhang / Jianjun Zhang / Yangming Zhou / Jinshi Zhu